Case Report

Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği & Türk Jinekoloji Derneği Hormon Replasman Tedavisi Konsensus Grubu Kararları

  • Erdoğan ERTÜNGEALP

J Turk Ger Gynecol Assoc 2003;4(1):7-8