Clinical Study

Rekürren Erken Abortusu Olan Kadinlarda Serum Folik Asit Düzeyleri

  • Sahin ZETEROGLU
  • Yusuf ÜSTÜN
  • Yaprak ENGIN-ÜSTÜN
  • Ümit ZETEROGLU
  • Murat KARAYEL

J Turk Ger Gynecol Assoc 2003;4(3):36-37

Keywords: recurrent pregnancy loss, folic acid, spontaneous abortio